FRYSKEMP3.NL

Fryskemuzyk.nl foar al jo Fryske muzyk op cd


Fryske winkel foar al jo Fryske muzyk op cd

Om 'e noard

Om 'e noardOm 'e noard ferwiist nei de hannelsrûte dy't fia de Noardpoal nei it fiere easten gie. Om 'e Noard bestiet út tal fan troch yn 'e wol ferve Fryske muzikanten, dy't stik foar stik harren spoaren yn 'e Fryske muzykwrâld wol fertsjinne hawwe.

Sjonger/gitarist Wim Beckers wie súksesfol mei syn Wim Beckers Groep wylst de sjongeressen Pytrick Bruinsma en Froukje de Jong aktyf wiene yn it kabaretselskip Samar. Bassist Jan Ottevanger wie jierrenlang súksesfol aktyf yn de symfoanyske rockformaasje Pugh's Place en by de folkgroep Irolt wylst pianiste Saskia Zoet jierrenlang de muzikale krêft efter Joy for people wie. Nij is sologitarist Bert Draaisma, dy't earder ek al yn Wiegels Wjukkel Masine spile. Drummer Joop Jongbloed, makket mei romme ûndefining yn tal fan bands it seistal kompleet.

Besetting:
Pytrick Bruinsma - sang
Wim Beckers - sang/gitaar
Saskia Zoet - piano
Bert Draaisma - gitaar
Jan Ottevanger - bas
Froukje de Jong - sang
Joop Jongbloed - drumstel

Thsside: www.omenoard.nl
Eamel: Om 'e noard

De MP3's fan Om 'e noard

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10