FRYSKEMP3.NL

Fryskemuzyk.nl foar al jo Fryske muzyk op cd


Fryske winkel foar al jo Fryske muzyk op cd

Twarres

TwarresTwarres wie in Frysk duo besteande út Mirjam Timmer (1 july 1982) en Johan van der Veen (15 augustus 1981). It twatal, ôfkomstich út Wergea begûn al rap tegearre te sjongen en hja wûnen yn 1999de twadde priis en de publykspriis fan it Fryske Songfestival Liet, mei it nûmer "Wêr Bisto". Dit nûmer waard dêrnei de earste Frysktalige nûmer 1 hit yn it bûtenlân (Belzenlân). 21 desimber 2003 wie it lêste konsert fan Twarres yn de suvelfabryk yn Wergea. Dêr't harren karjêre ek begûn wie. Mirjam treedt no solo op ûnder de namme Mir.

Thsside: www.twarres.nl
Eamel: Twarres

De MP3 fan Twarres

1