FRYSKEMP3.NL

Fryskemuzyk.nl foar al jo Fryske muzyk op cd


Fryske winkel foar al jo Fryske muzyk op cd

Anneke Douma

Anneke DoumaAnneke Douma waard berne yn Morra / Lioessens ticht by Dokkum en begûn as 14 jierrich famke, as sangeres by ferskate orkesten út de omjouwing, op te treden op brulloften en partijen.

Sy waard bekend doe't hja frege waard foar it doe tige populêre orkest fan de firtuoze akkordeonist Pier Sambrink,
"De Sambrinco's". Hja giene dêrmei it hiele lân troch.

Anneke treedt no al wer jierren lang op yn it Frysk mei bekende, gesellige, âlde en nije ferskes. Bekende hits binne fansels "It Woanskip" en "Bonkefeart", wêrmei't Anneke de hitlisten bestoarme hat.

Thsside: www.starhunter.nl/artiesten/anneke_douma.htm
Eamel: Anneke Douma

De MP3 fan Anneke Douma

1