FRYSKEMP3.NL

Fryskemuzyk.nl foar al jo Fryske muzyk op cd


Fryske winkel foar al jo Fryske muzyk op cd

Ramsk

RamskRamsk waard oprjochte yn 1995. Sūnt dy tiid hat Ramsk aardich oan de wei timmere. De muzyk fan Ramsk kin omskreaun wurde as cross-over gitaarrock mei punk en hardrock ynfloeden. De teksten gean oer ferskate ūnderwerpen. Ramsk brūkt inkelde teksten fan Gys Miedema, mar de measte bin fan Tjitze Venstra. It typyske Ramsk lūd wurdt folslein makke troch de herkenbare stim fan Piet Douma.

Besetting:
Piet Douma - sang
Berend van der Akker - gitaar
Eldert Stropsma - bas en sang
Tsjitze Venstra - drumstel en sang


Thśsside: www.ramsk.nl
Eamel: Ramsk

De MP3 fan Ramsk

1