FRYSKEMP3.NL

Fryskemuzyk.nl foar al jo Fryske muzyk op cd


Fryske winkel foar al jo Fryske muzyk op cd

Cormick

CormickYn it foarjier fan 2000 hat in Frysktalige band woartels oanslein yn'e fruchtbere ierde fan de fryske Greiden. Cormick is de beneaming foar útinoar rinnende streamingen en lûden dy't as kreakjende ornaminten oanien flochten binne ta in gehiel.

Cormick spylet (alternative) gitaarrock mei frysktalige teksten en hellet har ynspiraasje út ferskate streamingen fan it hjoeddeiske muzykbarren.

Cormick bestied út (ex)leden fan de Kloft, Lethargy, Ljoubjr en de band Xigatze.

Jan Tiemersma - Slachreau
Leo Smit - bas en sang
Hedser Jan Tijtsma - gitaar en sang

Thsside: home.hetnet.nl/~cormick/
Eamel: Cormick

De MP3's fan Cormick

1
2
3